بهار ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۹۱

فروردین 98

متن کامل تعدادی کتب زبان اصلی چاپ سال 2019 از طریق آیکون BOOK2019 در دسکتاپ همه سیستم های واحد اطلاع رسانی قرار گرفته و قابل دسترس و دانلود می باشد.

اردبیهشت 98

در راستای به روزرسانی کتب کتابخانه ، تعداد 42 جلد کتاب وجین و از مجموعه خارج گردید.

خرداد 98

با هماهنگی های صورت گرفته توسط کتابخانه بیمارستان تعداد 68 جلد کتاب از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت استفاده کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان اهدا گردید.