جلسه ارزیابی بیرونی آموزش مداوم

جلسه ارزیابی بیرونی آموزش مداوم

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۳۰ کد : ۳۰۷
تعداد بازدید:۲۶۲
جلسه ارزیابی بیرونی آموزش مداوم در روز سه شنبه مورخ ۱۶/۵/۹۶ با حضور سرپرست محترم تیم ارزیابان کلان منطقه یک ، نماینده آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مازندران وسمنان و تیم ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.
جلسه ارزیابی بیرونی آموزش مداوم

در راستای اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم از برنامه عملیاتی بسته 5 (آمایش سرزمینی و ...) ارزیابی بیرونی برنامه های مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روز سه شنبه مورخ 16/5/96 با حضور جناب آقای دکتر اسماعیل اکبری سرپرست محترم تیم ارزیابان کلان منطقه یک، جناب آقای مهدی جعفری، جناب آقای دکتر بهراد پورمحمدی و سرکار خانم نجمه حقیقت کارشناسان آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سمنان به اتفاق سرکار خانم عباسیان، مسئول بسته 5، سرکار خانم زروج حسینی، سرپرستEDC ، جناب آقای دکتر سهرابی و سرپرست و کارشناسان آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.


نظر شما :