بازدید سرزده معاون و مدیر درمان از بیمارستان امام حسین (ع)

۲۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۴ کد : ۱۱۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۹
بازدید سرزده معاون و مدیر درمان از بیمارستان امام حسین (ع)

ساعت یازده دیشب مورخ 1397/4/19 اقای دکتر شیبانی معاون محترم درمان به همراه مدیر درمان، مدیر پرستاری، مدیر تعالی بیمارستان ها و مسئولین بیمارستان امام حسین(ع)از بخشهای اورژانس ، تریاژ، داخلی، قلب بازدید نمودند. ضمن بررسی مسایل و مشکلات بخش ها و عیادت از بیماران اورژانس مسائل مطرح شده بررسی گردیده و بخصوص پروتکل های ارائه شده در مورد اصول و تعالی وضعیت درمان مورد وارسی و موشکافی واقع شد.


( ۱ )

نظر شما :