بازدید سر زده ریاست دانشگاه علوم پزشکی، معاونین درمان و بهداشت و مدیر حراست دانشگاه از پایگاههای اورژانس و مراکز بهداشت میاندشت و عباس آباد

۲۷ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۷ کد : ۱۱۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۷
بازدید سر زده ریاست دانشگاه علوم پزشکی، معاونین درمان و بهداشت و مدیر حراست دانشگاه از پایگاههای اورژانس و مراکز بهداشت میاندشت و عباس آباد
بازدید سر زده ریاست دانشگاه علوم پزشکی، معاونین درمان و بهداشت و مدیر حراست دانشگاه از پایگاههای اورژانس و مراکز بهداشت میاندشت و عباس آباد

نظر شما :