اخبار - آرشیو

برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی و طرح تحول سلامت در معاونت درمان دانشگاه
برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی و طرح تحول سلامت در معاونت درمان دانشگاه

برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی و طرح تحول سلامت در معاونت درمان دانشگاه

اولین جلسه پایش برنامه عملیاتی و طرح تحول سلامت مورخ شنبه ۹۶/۱/۱۹ در معاونت درمان دانشگاه و با حضور کارشناسان و مدیران معاونت برگزار گردید.

ادامه مطلب