اخبار

برگزاری سمینار سکته مغزی و قلبی در سالن همایش های بیمارستان بهار ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۹۷

برگزاری سمینار سکته مغزی و قلبی در سالن همایش های بیمارستان بهار ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۹۷ مدیریت گالری

در این سمینار که در دو روز متوالی برای بیش از ۴۰۰ نفراز مدیران، پزشکان، کارشناسان و پرستاران مراکز درمانی دانشگاه و مراکز خصوصی تشکیل گردید سخنرانان برجسته این سمینار به علل بروز سکته های قلبی و مغزی و راههای پیشگیری از آن پرداختند.

ادامه مطلب