اخبار

سمینار ۲ روزه درمان اختلال مصرف مواد و محرک ها
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار می نماید.

سمینار ۲ روزه درمان اختلال مصرف مواد و محرک ها جدید

سمینار ۲ روزه درمان اختلال مصرف مواد و محرک ها (آمفتامین ها ومت آمفتامین ها ) به روش ماتریکس در مورخه ۱۰ و۱۱ مهرماه جهت پزشکان و روانشناسان وپرستاران مراکز درمان سوء مصرف مواد در محل سالن پورسینای دانتشگاه علوم پزشکی شاهرود به همت معاونت درمان و آموزش مدوام دانشگاه برگزار خواهد شد .

ادامه مطلب

نشست صمیمی معاون و مدیر درمان با کارکنان ستادی در روز کارمند

دکتر شیبانی معاون درمان دانشگاه درچهارم شهریور ماه و روز کارمند نشست صمیمانه ای را با کارکنان ستادی معاونت درمان داشته و ضمن تبریک روز کارمند یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت را گرامی داشتند.

ادامه مطلب
نشست فصلی ریاست و معاون درمان دانشگاه با پزشکان متخصص

نشست فصلی ریاست و معاون درمان دانشگاه با پزشکان متخصص گالری

نشست فصلی ریاست و معاونین دانشگاه و روسای بیمارستانهای امام حسین (ع) و بهار با پزشکان متخصص ساعت ۸.۳۰ صبح مورخ ۲۳/۵/۹۷ در سالن رازی بیمارستان امام حسین(ع) برگزار گردید .در این جلسه جناب آقای رجبی دادستان محترم شهرستان و دکتر صالحی مقدم رئیس محترم سازمان نظام پزشکی نیزحضور داشتند .

ادامه مطلب
نشست ریاست و معاون درمان دانشگاه با  پرستاران و پیراپزشکان دانشگاه

نشست ریاست و معاون درمان دانشگاه با پرستاران و پیراپزشکان دانشگاه گالری

نشست ریاست و معاون درمان دانشگاه و روسای بیمارستان های امام حسین (ع) و بهار با پرستاران و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه با حضور دادستان محترم ورئیس محترم سازمان نظام پزشکی ساعت ۱۲مورخه ۲۳/۵/۹۸ در سالن رازی بیمارستان امام حسین (ع) برگزار گردید.

ادامه مطلب