اخبار اسلاید شو

هفته بسیج ملی کنترل فشار خون

هفته بسیج ملی کنترل فشار خون

فشارخون بالا یکی ازمهمترین علل شایع، قابل پیشگیری وقابل درمان جهت ایجاد وتسریع روند تصلب شرایین است.بعلاوه ازمهمترین علل زمینه ساز نارسایی قلبی وبیماریهای مهلکی چون دایسکشن آئورت می باشد.

ادامه مطلب