معرفي مركزمطالعات وتوسعه آموزش

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور
معرفي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط خانم يوسفي   
10 خرداد 1390 ساعت 10:49

 

 

  
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

اعضاء

 


مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود يكي ازواحدهاي تحت پوشش معاونت آموزشي است كه با هدف توسعه و بهبود كيفيت آموزش گروه پزشكي و پيراپزشكي فعاليت مي كند. اين مركز در سال 1382 كار خود را آغاز نموده است. اهمیت مراکز توسعه اموزش پزشکی از آنجا ناشی می شود که همگام با توسعه و پیشرفت روز افزون علوم، از جمله علوم پزشکی و ظهور نیازها و انتظارات نوین بهداشتی و درمانی، آموزش علوم پزشکی نمی تواند بی­تاثیر از این تغییر و تحولات باشد. در همین رابطه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی نقش مهم و کلیدی را در پیش بینی تغییر و تحولات آینده و تعیین نیاز های جدید به منظور مدیریت تغییر در نظام آموزش پزشکی در سطح ملی و بین المللی، متناسب با تحولات جهانی ایفا می نمایند.
 

 

ربابه زروج حسيني
سرپرست مركز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشكي
كارشناس ارشد آموزش پزشكي
R_zhosseini@yahoo.com

 

سپيده مهدوي

عضو هيأت علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
كارشناس ارشد اپيدميولوژي

 

مريم يوسفي
كارشناس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
كارشناس حقوق
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی ( 15 آذر 1395 ساعت 07:53 )