نمونه سوالات المپیاد

 

AWT IMAGEحیطه استدلال بالینی

AWT IMAGEحیطه تفکر علمی در علوم پایه

AWT IMAGEحیطه آموزش پزشکی

AWT IMAGEحیطه فلسفه پزشکی

AWT IMAGEحیطه مدیریت نظام سلامت

AWT IMAGEحیطه نوآوری تا کارآفرینی

 

 

AWT IMAGEنمونه سوالات حیطه علوم پایه هشتمین المپیاد علمی

 

AWT IMAGEنمونه سوالات حیطه استدلال بالینی هشتمین المپیاد علمی

 

 
 

AWT IMAGEدانلود کتاب استدلال بالینی