برگزاری جلسه جذب نهایی (اعضای هیات علمی دانشگاه)

۱۹ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۹ کد : ۲۶۶۳ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۶
جلسه تصمیم گیری در خصوص پرونده های متقاضیان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه در روز جهارشنبه مورخ ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۸ با حضور محترم ریاست دانشگاه و معاونت محترم آموزشی و اعضای محترم هیات اجرایی جذب دانشگاه در محل دفتر ریاست برگزار گردید.
برگزاری جلسه جذب نهایی (اعضای هیات علمی دانشگاه)

نظر شما :