روز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)

تاریخ برگزاری:۲۲ مرداد ۱۳۹۷ مناسبت ها