روز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)

تاریخ برگزاری : ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ مناسبت ها