روز جهانی اهدای خون [ ۱۴ June ]

تاریخ برگزاری : ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ مناسبت ها