روز جهانی معلولان

تاریخ برگزاری : ۱۲ آذر ۱۳۹۸ مناسبت ها