فرم ثبت نام همایش

عنوان فرم
 • نام*نام کامل
  0
 • 1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی
  2
 • first name*نام انگلیسی
  3
 • last name*نام خانوادگی انگلیسی
  4
 • شماره تماس*همراه
  5
 • شماره دانشجویی*
  6
 • تاریخ تولد*
  7
 • دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی*فقط یکی انتخاب کنید
  شاهرود
  سمنان
  دامغان
  آزاد شاهرود
  8
 • فیش بانکی*اسکن فیش بانکی خود را در این قسمت آپلود نمایید. آپلود
   9
  • آیا با این روند ثبت نام موافقید؟*رو راست باشید
   10
  • به نحوه ثبت نام امتیاز دهید.*امتیاز بدهید
   11
  • نظرات*نظر شما در بهبود فرایند ثبت نام و اجرای همایش ما را یاری می کند
   12