اخبار

در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهرود برگزار شد
در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون :

در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهرود برگزار شد جدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهرود با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با دستور کار بسیج ملی کنترل فشارخون بالا با حضور معاون فرماندار ویژه، روسای ادارات ، مدیر شبکه بهداشت و روسای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه برگزار شد

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه دارویی جدید

قابل توجه مراکز درمانی و دارویی: عطف به نامه شماره ۶۶۵/۱۳۹۴۴ مورخ ۹۸/۲/۲۸ سازمان غذا و دارو، محصول Baby Tech Apple Fat Fast تاکنون هیچ گونه مجوزی اعم از تولید، توزیع، واردات و فروش دریافت ننموده است.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه دارویی جدید

عطف به نامه شماره ۶۷۵/۱۲۲۶۱ مورخ ۹۸/۲/۲۲ سازمان غذا و دارو و با عنایت به نامه های دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، رفسنجان، سبزوار و خراسان شمالی، محصولات غذایی و شرکتهای اعلام شده در نامه پیوست غیرمجاز اعلام می گردند.

ادامه مطلب
هفته بسیج ملی کنترل فشار خون
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

هفته بسیج ملی کنترل فشار خون جدید

فشارخون بالا یکی ازمهمترین علل شایع، قابل پیشگیری وقابل درمان جهت ایجاد وتسریع روند تصلب شرایین است.بعلاوه ازمهمترین علل زمینه ساز نارسایی قلبی وبیماریهای مهلکی چون دایسکشن آئورت می باشد.

ادامه مطلب