به گزارش روابط عمومی

تجدیدآگهی مناقصه عمومی

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۹ کد : ۱۰۴۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۵۵
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد خدمات خودرویی مراکز میقان،قلعه نوخرقان،رودیان،دهملا،محمدآباد،زمان آباد،نردین و ستاد معاونت بهداشتی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش غیردولتی و به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در زمینه موضوع مناقصه) به مدت یک سال واگذار نماید.

لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲۲/۳/۹۷  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۹/۳/۹۷باارائه معرفی نامه معتبر به  واحد امور قراردادها به نشانی:شاهرود شهرک البر- بلوار آیت ا... بهجت-ساختمان البرز-معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مراجعه نمایند.

کلید واژه ها: تجدیدآگهی مناقصه عمومیخدمات خودروییمراکز میقان،قلعه نوخرقان،رودیان،دهملا،محمدآباد،زمان


نظر شما :