در حاشیه برگزاری چهارمین نشست فصلی اپیدمیولوژیست‌های ایران:

بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از محل اجرای مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۶ کد : ۱۱۵۷ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۹۹۹
گزارش روابط عمومی دانشگاه همزمان با برگزاری چهارمین نشست فصلی اپیدمیولوژیست‌های ایران دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ازمحل اجرای مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در بیمارستان بهار بازدیدنمود .
بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از محل اجرای مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شایان ذکر است انجام مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با هدف مطالعه بررسی و شناسایی عوامل خطر شغلی و غیر شغلی بیماریهای غیر واگیر شامل عوامل ژنتیکی،محیطی،اجتماعی،اقتصادی و عادات و رفتارهای شخصی و تاثیر آن بر سلامت و کیفیت زندگی کارکنان در زمان اشتغال به کار تا بازنشستگی و پس از آن می باشد

کلید واژه ها: مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


( ۳ )

نظر شما :