در راستای اجرای برنامه های آموزشی کادر پزشکی

کارگاه بازآموزی پیشگیری و درمان مسمومیت های دارویی برگزارشد

۱۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۰ کد : ۱۴۳۹ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۲۷۰
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در راستای اجرای برنامه های آموزشی معاونت غذا و داروی دانشگاه گارگاه بازآموزی با منوضوع پیشگیری و درمان مسمومیت های دارویی جهت کادر پزشکی بیمارستان های تحت پوشش برگزار نمود

هدف از برگزاری این کارگاه ،بر شمردن انواع مسمومیت ها، خلاصه ای از روش های پیشگیری مسمومیت ،درمان مسمومیت های دارویی و تقدم پیشگیری از مسمومیت نسبت به درمان تاکید نمودند.

 

کلید واژه ها: راستای اجرای برنامه های آموزشیکادر پزشکیبازآموزیپیشگیری و درمان مسمومیت های دارویی


( ۱ )

نظر شما :