به گزارش روابط عمومی دانشگاه

آگهی مزایده فروش خودرو

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۴ کد : ۱۷۹۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۸۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد در نظر دارد تعداد ۷ دستگاه خودروی سواری شامل( ۵ دستگاه موسو و ۲ دستگاه سمند) متعلق به خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت ۳ روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای دانشگاه به نشانی: شاهرود-شهرک البرز- خیابان آیت ا... بهجت – ساختمان البرز،معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مراجعه نمایند.


( ۱۰ )

نظر شما :