به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه دریافت اسناد آگهی مناقصه عمومی

۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۸ کد : ۱۹۸۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۱۳
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اسناد مناقصه خرید یک دستگاه DLS PARTICIE SIZE ANAIYZER (اندازه گیری ذره با روش پراکندگی نور پویا) به شرح زیر می باشد

نظر شما :