به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

فرم استعلام بهای واگذاری ارایه خدمات درمان سوء مصرف مواد در مرکز دولتی آفتاب

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۴ کد : ۲۲۱۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۲۵
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری ارایه خدمات درمان سوء مصرف مواد در مرکز دولتی آفتاب به متقاضیان واجد شرایط بشرح زیر اقدام نماید.لذا در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم استعلام برابر مشخصات مشروحه زیر اقدام نموده و حداکثر تا اتمام وقت اداری مورخ۹۸/۲/۲۵ به همراه سایر مدارک خواسته شده در پاکت در بسته به واحد تدارکات معاونت درمان دانشگاه واقع در ساختمان البرز تحویل فرمایید.

( ۱ )

نظر شما :