به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی دستیار دندانپزشک

۲۳ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۹ کد : ۲۶۹۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۰۳
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به واگذاری خدمات عمومی دستیار دندانپزشک مطابق با نسخه ۱۹ دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی (و نسخ بعدی) در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های شاهرود و میامی به بخش غیر دولتی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های صلاحیت دار و واجد شرایط اقدام نماید

بدین منظور از کلیه شرکت هایی که دارای  تایید صلاحیت معتبر از سازمان کار و امور اجتماعی و نیز دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند و تمایل به همکاری دارند دعوت می شود از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۳ روز کاری جهت دریافت اوراق و اسناد شرکت در مناقصه به نشانی: شاهرود –بلوار آیت ا... طاهری- خیابان شیخ فضل ا... نوری- میدان البرز-خیابان آیت ا... بهجت  معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۲۲۴۰۸۱-۰۲۳تماس حاصل نمایند.ه

ضمنا تاریخ و ساعت برگزاری جلسه توجیهی مناقصه متعاقبا در سایت این دانشگاه اعلام می گردد.

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد

لیست مراکز

منع مداخلات

فرم خود اظهاری

فرم پیشنهاد قیمت

شرایط مناقصه

آگهی مناقصه

کلید واژه ها: خدمات عمومی دستیار دندانپزشک مناقصه عمومی آگهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


نظر شما :