به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی تجدید مزایده خودرو

۱۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۷ کد : ۳۴۱۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۶۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود به استناد مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد، در نظر دارد تعداد ۷دستگاه خودروی سواری مازاد قابل پلاک گذاری شامل (پنج دستگاه موسو تیپ سواری ۲۳۰۰مدل ۲۰۰۵ و دو دستگاه سواری سمند ال ایکس و ایکس هفت مدل ۱۳۸۳ )را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۷به نشانی های ذیل مراجعه نمایند.

1)محل دریافت اسناد مزایده:شاهرود-شهرک البرز- خیابان آیت ا... بهجت – ساختمان البرز، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی -مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی -واحد خدمات و سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی www.shmu.ac.ir   می باشد.

2)محل و مهلت تحویل پیشنهادات: متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حد اکثر تا  پایان وقت اداری  روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ به نشانی شاهرود-میدان هفت تیر سایت مرکزی دانشگاه واحد حراست تحویل و رسید دریافت نمایند.

2)زمان و محل گشایش پاکت های مزایده : ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی به نشانی :شاهرود شهرک البرز خیابان آیت ا... بهجت -ساختمان البرز می باشد. که حضور متقاضیان  در جلسه گشایش پاکت ها آزاد می باشد.

3)تضمین شرکت در مزایده : شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جهت هر دستگاه خودروی موسو و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جهت هر دستگاه سمند به شماره حساب ۱۸۰۰۴۴۸۳۷ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی به نام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود واریز نمایند.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه -واحد خدمات به شماره تلفن

۰۲۳-۳۲۳۹۸۰۳-۹داخلی ۱۶۳ تماس حاصل نمایند.

فرم مشخصات شرکت کننده در مزایده خودرو

شرایط مناقصه

 پیوست  1

پیوست2

پیوست3

پیوست4


( ۵ )

نظر شما :