به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی تعداد هشت پایگاه اورژانس ۱۱۵ به بخش غیر دولتی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۱ کد : ۴۳۷۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۰۶
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر داردنسبت به واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی تعداد هشت پایگاه اورژانس ۱۱۵ شامل پایگاه های مناطق (۱-کالپوش (سوداغلن) ۲- بسطام ۳- پشت بسطام ۴ - ری آباد ۵- خوش ییلاق ۶- تاش- مجن ۷-طرود ۸- کلاته خیج ) به بخش غیر دولتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به مدت یک سال اقدام نماید

 لذا متقاضیان محترم می توانند با ارایه معرفینامه کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی  به مدت  3 روز کاری به نشانی: شاهرود– شهرک البرز- بلوار آیت ا... بهجت-ساختمان البرز-معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -واحد امور قراردادها مراجعه و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 9-02332393803داخلی163 تماس حاصل نمایند.

ضمنا تاریخ و ساعت برگزاری جلسه توجیهی مناقصه متعاقبا در سایت این دانشگاه اعلام می گردد.


( ۲ )

نظر شما :