انتصاب سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان

۰۸ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۵ کد خبر : ۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۸۰
طی حکمی ازسوی دکتر تورج اسدی سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سرکار خانم دکتر مریم تیموری عضو هیأت علمی و متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها به عنوان سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی این معاونت منصوب شد.

طی حکمی ازسوی دکتر تورج اسدی سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سرکار خانم دکتر مریم تیموری عضو هیأت علمی و متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها به عنوان سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی این معاونت منصوب شد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی:

در ابلاغ  سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان آمده است:

نظر به شایستگی و تعهد سرکارعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت سازمانی ، به عنوان "سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی" این معاونت منصوب می شوید.امید است که به لطف خداوند متعال،با برنامه ریزی مناسب و جلب مشارکت و بهره گیری از توان تخصصی کارشناسان این حوزه وبا رعایت جوانب شرعی و قانونی دراستقرار و پیشرفت فرآیندهای اعتبار بخشی و ارتقای ایمنی بیماران و کیفیت ارائه خدمات سلامت که از مهم ترین مسوولیت های این حوزه است،سربلند و پیروز باشید.

اهم انتظارات اینجانب به شرح ذیل می باشد:

1) تقویت نظام پایش و نظارت بر مؤسسات و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه

2) نظارت و پایش برنامه عملیاتی و استراتژیک این معاونت

3) برنامه ریزی جهت استقراراستانداردهای اعتباربخشی و ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در مراکز آموزشی درمانی

4)برنامه ریزی و نظارت فنی بر عملکرد واحد صدور پروانه ها

5) برنامه ریزی و نظارت بر واحد درمان سوء مصرف مواد

6) برنامه ریزی جهت پاسخگویی به هنگام به شکایات و پیگیری تا حصول نتیجه

7) برنامه ریزی و نظارت بر جذب و بکارگیری نیروهای متخصص ضریب K

8) انجام سایر وظایف و مسئولیت هایی که از طرف این معاونت به شما محول می گردد.

توفیقات روزافزون سرکارعالی را از ایزد منان مسئلت دارم.


نظر شما :