رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود عنوان کرد:

طراحی نظام سلامت واستقرارشبکه بهداشت درکشوربراساس ۳دسترسی جغرافیایی ،اقتصادی و فرهنگی صورت گرفته است.

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۵:۳۰ کد : ۷۶۳ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۲۱۱۶
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در دومین همایش رویکردهای نوین در آمایش سرزمین در ایران که در دهم ویازدهم بهمن ماه ۹۶ به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد .
طراحی نظام سلامت واستقرارشبکه بهداشت درکشوربراساس ۳دسترسی جغرافیایی ،اقتصادی و فرهنگی صورت گرفته است.

 دکتر رضا چمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بااشاره به مبانی برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین اظهار داشت: طراحی نظام سلامت واستقرارشبکه بهداشت درکشوربراساس ۳دسترسی جغرافیایی ،اقتصادی و فرهنگی صورت گرفته است.

دکتر چمن به آموزش عالی و آمایش سرزمین اشاراتی داشت وگفت: در رویکرد اولیه که به نوعی مبتی بر دیدگاه آمایش سرزمین می باشد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در مناطق توسعه یافته و برخوردار از منابع و دارای امکانات متعدد مستقر می کردندکه واجدجاذبه های لازم برای جذب وماندگاری اساتید و تحصیل دانشجویان بود.

 وی همچنین افزود:در رویکرد نوین، آموزش عالی در خدمت توسعه قرارمی گیرد . اما در آمایش سرزمین در آموزس عالی می بایست باترکیب هر دو رویکرد توسعه متوازان و تصمیم براساس براساس شواهد علمی که از اقتضائات اولیه تحقق اهدف آمایش سرزمین محسوب می گردد را مدنظر قراردهیم‌.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به توزیع سلامت براساس نظام شبکه های بهداشتی درمانی بیان داشت: درتوزیع سلامت به سه دسترسی جغرافیایی ،اقتصادی و فرهنگی توجه شده است که بیانگر نگاه و اجرای عملیاتی اصول ومبانی آمایش سرزمین است.

دکترچمن درپایان گفت:متوسط سال تحصیلات در ایران ۷و دو دهم سال و در کشورهای توسعه یافته ۱۲ و دودهم سال است که نشان می دهد در این زمینه هنوز فاصله زیادی با دنیا داریم .

 

 

کلید واژه ها: دومین همایش رویکردهای نوین در آمایش سرزمین در ایرانرضا چمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرودطراحی نظام سلامتاستقرارشبکه بهداشت درکشور


۱ رای

نظر شما :