اخبار تصویری - آرشیو

کسب لوح زرین اولین جشنواره ملی عمران سلامت کشورتوسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کسب لوح زرین اولین جشنواره ملی عمران سلامت کشورتوسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دراولین جشنواره ملی عمران سلامت که با حضوردکترروحانی رییس جمهور اسلامی ایران برگزارگردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود موفق به دریافت لوح زرین جشنواره عمران سلامت شد.

ادامه مطلب