اطلاعیه ها - آرشیو

ارتقای یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

ارتقای یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

دکتر مهدی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود براساس مصوبه یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب