اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ سازمان سنجش کشور

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ سازمان سنجش آموزش کشور در رشته شغلی فوریت های پزشکی و ارتباطات و عملیات(پرستار) می رساند، داوطلبین محترم با در دست داشتن مدارک ذیل از مورخ ۹۶/۲/۲۴ لغایت ۹۶/۲/۲۷از ساعت ۸صبح لغایت ۱۴ جهت تشکیل پرونده گزینشی به هسته گزینش دانشگاه واقع در شاهرود- خیابان فردوسی - ساختمان معاونت بهداشتی(عظیما)- طبقه اول- اتاق شماره ۲ مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

اطلاعیه ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

براساس اعلام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به اطلاع کارورزان پزشکی می رساند : ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار می گردد.

ادامه مطلب

اطلاعیه جذب نیروی پرستار پاره وقت ساعتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و نامه های شماره ۷۳۰/۲۰۹/د مورخ ۹۳/۲/۱۷ و۱۱۲۱/۲۰۹/د مورخ ۹۳/۳/۱۰ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع نسبت به جذب نیروی پرستار مورد نیاز در بیمارستانها به صورت پاره وقت ساعتی اقدام نماید .

ادامه مطلب

اطلاعیه جذب نیروی پرستار پاره وقت ساعتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و نامه های شماره ۷۳۰/۲۰۹/د مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و۱۱۲۱/۲۰۹/د مورخ ۱۰/۳/۹۳ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع نسبت به جذب نیروی پرستار به صورت پاره وقت ساعتی اقدام نماید .

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری و ودیعه مسکن نیم سال دوم ۹۶-۹۵

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بر اساس اعلام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به اطلاع می رساند: دانشجویان متقاضی وام ضروری و ودیعه مسکن نیم سال دوم ۹۶-۹۵جهت ثبت نام ازتاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶لغایت ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ فرصت دارند ازطریق پرتال تسهیلات به آدرس ذیل اقدام نمایند.

ادامه مطلب