مطالب مرتبط با کلید واژه " اولین عمل آنژیوگرافی در شاهرود "


اولین عمل آنژیوگرافی در بیمارستان امام حسین (ع) انجام شد
رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد:

اولین عمل آنژیوگرافی در بیمارستان امام حسین (ع) انجام شد مدیریت گالری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه با راه اندازی بخش جراحی قلب اولین عمل آنژیوگرافی در بیمارستان امام حسین (ع ) شاهرود در روز شنبه ۸دی ماه ۱۳۹۷انجام شد .

ادامه مطلب