مطالب مرتبط با کلید واژه " قدردانی و تشکر از دکترچمن "


قدردانی و تشکر از دکترچمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
توسط روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری روستای طرود صورت پذیرفت:

قدردانی و تشکر از دکترچمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری روستای طرود به پاس خدمات رسانی وتجهیز وراه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای ۱۱۵طرود طی پیامی از دکتررضا چمن رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود تقدیر و تشکر نمودند.

ادامه مطلب