مطالب مرتبط با کلید واژه " کارشناسان واحد فناوری اطلاعات "


انعقاد قرارداد اتوماسیون اداری پرگار با شرکت برید سامانه نوین
با پیگیریهای معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام گرفت:

انعقاد قرارداد اتوماسیون اداری پرگار با شرکت برید سامانه نوین

به گزارش روابط عمومی دانشگاه قرارداد اتوماسیون اداری پرگار مابین معاونت توسعه مدیریت و منابع دکتر کلالیان مقدم و شرکت برید سامانه نوین امضا گردید و از ابتدای اسفندماه استقرار این سامانه صورت خواهد گرفت.

ادامه مطلب