مطالب مرتبط با کلید واژه " دوره آموزشی مدیریت تروما "


برگزاری دومین دوره آموزشی مدیریت تروما در شرایط پیش بیمارستانی در بیمارستان امام حسین (ع)شاهرود
با هدف توانمندسازی تکنسین های عملیاتی اورژانس۱۱۵ صورت پذیرفت:

برگزاری دومین دوره آموزشی مدیریت تروما در شرایط پیش بیمارستانی در بیمارستان امام حسین (ع)شاهرود گالری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دومین دوره آموزشی مدیریت تروما در شرایط پیش بیمارستانی (PHTM) به مدت دو روز با هدف توانمندسازی تکنسین های عملیاتی اورژانس۱۱۵ به همت مرکز مدیریت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شاهرود در ۹ و ۱۰ بهمن ماه در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب