مطالب مرتبط با کلید واژه " قرص لوزاور "


به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه دارویی

قابل توجه مراکز درمانی و داروئی: عطف به نامه شماره ۶۶۵/۳۰۴۶۷ مورخ ۹۸/۴/۱۶ سازمان غذا و دارو، به اطلاع می رساند قرص لوزاور ۲۵ میلی گرم (لوزارتان پتاسیم) سری ساخت های ۲۸۱۹۰۰۱ و ۲۸۱۹۰۰۲ و ۲۸۱۹۰۰۳ و ۲۸۱۹۰۰۴ و قرص لوزاور ۵۰ میلی گرم (لوزارتان پتاسیم) سری ساخت های ۲۹۱۹۰۰۳ و ۱۹۱۹۰۰۴ ساخت شرکت اکتوورکو، به دلیل وجود ناخالصی در ماده اولیه، قابل مصرف نبوده و غیرمجاز اعلام می گردد.

ادامه مطلب