مطالب مرتبط با کلید واژه " معدوم‌سازی "


معدوم‌سازی ۴۳۱ قلیان در شاهرود
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

معدوم‌سازی ۴۳۱ قلیان در شاهرود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :سرپرست بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ، از معدوم سازی ۴۳۱ عدد قلیان جمع آوری شده از مراکز عرضه و اماکن عمومی شهرستان شاهرود خبر داد.

ادامه مطلب