مطالب مرتبط با کلید واژه " جذب نهایی "


برگزاری جلسه جذب نهایی اعضای هیات علمی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

برگزاری جلسه جذب نهایی اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :جلسه تصمیم گیری در خصوص پرونده های متقاضیان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه در روز جهارشنبه مورخ ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۸ با ریاست جناب آقای دکتر چمن ریاست محترم دانشگاه و با حضور دکتر واحدی معاونت محترم آموزشی و اعضای محترم هیات اجرایی جذب دانشگاه در محل دفتر ریاست برگزار گردید.

ادامه مطلب