مطالب مرتبط با کلید واژه " توسعه "


برگزاری نشست مشترک با هیاتی از مسئولین دانشگاه نیزوا عمان در راستای توسعه فعالیت های بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
در راستای توسعه فعالیت های بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

برگزاری نشست مشترک با هیاتی از مسئولین دانشگاه نیزوا عمان در راستای توسعه فعالیت های بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گالری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :نشست مشترک باهیاتی ازمسئولین دانشگاه نیزوا عمان با حضور دکتر رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، معاون تحقیقات و مدیر بین الملل و مدیر آزمایشگاه های دانشگاه نیزوا، دکتر واحدی معاون آموزشی، دکتر امامیان معاون تحقیقات و فن آوری ، دکتر کلالیان مقدم معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه و دکتر نام آور مدیر امور بین الملل و روسای دانشکده ها و مدیران دانشگاه روز یکشنبه ۳۰ تیرماه ۹۸ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد

ادامه مطلب