مطالب مرتبط با کلید واژه " تیم ارزیاب وزارت "


جلسه افتتاحیه ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی توسط تیم ارزیاب وزارت از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

جلسه افتتاحیه ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی توسط تیم ارزیاب وزارت از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

جلسه افتتاحیه ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی با حضور دکتر رضاچمن رئیس دانشگاه، ارزیابان وزارت بهداشت، دکتر میرزایی رییس دانشکده پزشکی و مدیران و کارشناسان در دفتر ریاست دانشگاه روز دوشنبه ۷ مردادماه۹۸برگزار شد.

ادامه مطلب