منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

لینک Rss مطالب

آزمایشگاه چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط واحد اطلاع رسانی   
12 بهمن 1388 ساعت 08:53

 

مسئول فنی بخش


سرپرستار

خانم ميرزائي

محل بخش

طبقه هم كف سمت چپ

تعداد تخت


عملکرد بخش


فعاليت هاي جانبی


تعداد پرسنل

10 نفر 

تعداد خدمه

1 نفر

 

آزمايشگاه بيمارستان فاطميه از سال 1357 شروع به كار نموده است و  همه روزه به

جز ايام تعطيل از ساعت 7:30 الي 9:30 پذيراي بيماران سرپايي و در كليه ساعات

 شبانه روز پذيراي بيماران اورژانس و بستري مي باشد.


زمان جوابدهي آزمايشات بسته به نوع آزمايش و زمان دريافت نمونه به طور كلي به

صورت زير مي باشد:

- در موارد اورژانس حداكثر زمان جوابدهي 2 ساعت مي باشد.

- در ساير موارد از تستهاي روتين كه يك روزه جواب دهي مي شود مثل آزمايشات

 BHCG  تا تستهاي تخصصي و نمونه هاي ارسالي كه بر طبق زمان بندي انجام

مي شود و از 2 تا 15 (آزمايشات پاتولوژي) روز متغير مي باشد.


اين مركز به طور متوسط ماهانه حدود 1000 بيمار سرپايي پذيرش مي كند

پس از مراجعه بيماران به آزمايشگاه ، شرايط آمادگي جهت آزمايشات مختلف از طريق

فرم مخصوص يا شفاهي آموزش داده مي شود تا طبق نوبتي كه توسط اپراتور به آنها

 داده مي شود در زمان و ساعت خاص به آزمايشگاه مراجعه نمايند.


آزمايشگاه بيمارستان فاطميه مجهز به سيستم هاي اتوماتيك و داراي بخشهاي پاپ

اسمير، خون شناسي، بيوشيمي، ميكروبيولوژي، ايمنولوژي و هورمون شناسي مي

 باشد.

ليست آزمايشات موجود در اين مركز عبارتند از:

BGRH- CBC - ESR- RETIC-PT-PTT-BT-CT-PBS- G6PD-  FBS-BS- 2HPP-BS 5Pm- UREA-


CRATININCHOLESTROL- TG- URIC ACID- SGOT- SGPT- ALP- LDH- CPK- CK MB-


BILI( T,D) – ALBOMIN- PROTEIN- Ca- P Na-K-LDL-HDL- AMYLAZE-CRP- RF-ASO-


WRIGHT- WIDAL-2ME

T3-T4-TSH 

B.HCG ( rapid, eliza

U/A- U/C ( antibiogram) – S/E (ob) –S/C


  آزمایش مستقیم از ترشحات و رنگ آمیزی ، کشت ترشحات ، کشت مایعات (پلور ، آسیت و.. )


 
کراسماچ خون کامل و Packed cell  – FFP شامل آماده سازی گرم کردن

جمع آوری ادرار 24 ساعته از نظر کلسیم ، پروتئین  ،  حجم ، وزن مخصوص

آسیب شناسی تشریحی بررسی ظاهر بافت وریزبینی میکروسکوپی

سیتولوژی مایع پلوروآسیت
 

سیتولوژی خلط

 
 

تاریخ بروز رسانی ( 06 بهمن 1393 ساعت 08:59 )
 
 

آمار

عضو: 5
مطلب: 277
سایت: 0
بازدیدکنندگان: 803048

عضویت در خبرنامه