منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

لینک Rss مطالب

کمیته های بیمارستانی چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط علي شامبياتي   
27 بهمن 1392 ساعت 07:46

پژوهشي فاطميه
اهداف تشكيل كميته هاي بيمارستان فاطميه
هدف از تشكيل كميته ها در اين مركز در جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل یبمارستانی تشکیل میگردد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان خواهد بود. واين كميته ها به منظور تحقق عملي اهداف ويژه بيمارستان با جلب نيروهاي تخصصي و كارامد و بر اساس شرح وظايف تعيين  شده انجام وظيفه مينمايد.


تعريف كميته ها  
 
 به مجموعه متخصص و متعهد و مورد اعتمادي  گفته می شود که رسالت کمک به تحقق بخش عظیمی از اهداف و وظایف بیمارستانی را از طریق مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی برای استفاده بهینه از امکانات موجود و پیش بینی برنامه ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات، در شرایط مختلف را عهده دار می باشد.

  وظايف كميته ها
1-      تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
2-      طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
3-      شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها
4-      تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات.
5-      پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی
6-      پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

تركيب و اعضاي متشكل شده كميته ها شامل موارد ذيل  ميباشد:
  1 -  ریاست بیمارستان
  2-  سرپرست علمی اورژانس
  3-   مدیر بیمارستان
   4-  دو نفر از رو سای بخشها به انتخاب رئیس بیمارستان مرجحا از متخصصین پیش کسوت.
    5-پرستار ارشد ( مدیر پرستاری ) بیمارستان
    6-  رئیس حسابداري
    7- یک یا دو نفر از افراد صاحبنظر در زمینه برنامه ریزی به انتخاب رئیس بیمارستان
    8-   یک نماینده از هر زیر کمیته مربوطه به انتخاب زیر کمیته های مربوطه
   لازم به ذكر است كه افراد تشكيل دهنده هر كميته با توجه به مفاد و قوانين تشكيل دهنده در آيين نامه هاي مذكور انتخاب و تاييد شده اند كه در
                                                    كميته هاي عنوان شده متفاوت ميباشند.   

مفاد و قوانين لازم الاجرا پيرامون تشكيل كميته ها شامل موارد ذيل است :
لازم است حداقل هر دو ماه یکبار جلسات تشکیل گردیده و صورتجلسات کمیته باید در فایلی به نام کمیته فوق درج و به عنوان اسناد بیمارستان نگهداری شود. گزارش عملکرد سالیانه كميته ها در پایان هر سال با تعیین نقاط ضعف و نقاط قوت و ارائه پیشنهادات اصلاحی و ارائه راهکارهای علمی برای ارتقاء مستمر کیفیت همه فعالیتهای بیمارستان مربوطه و تعیین وظایف و مسئولیتهای داخلی به تفکیک پرسنل بیمارستان مربوطه بایستی تهیه و انتشار یابد و موارد اجرائی و عملی به مورد اجرا گذاشته شود. این گزارش سالیانه بایستی مشتمل بر کلیات و گزارشات تفضیلی به تفکیک هر کمیته بیمارستان در زیر مجموعه این کمیته اصلی باشد. گزارشات مربوط به این کمیته از منابع اصلی گروه ارزشیابی قبل از انجام بازدید از بیمارستان بشمار میرود. همچنین در زمان تصمیم گیری نهائی در شورای ارزشیابی دانشگاه، از مفاد این گزارشات باید به نحو احسن استفاده گردد.
اسامي و مشخصات كميته هاي بيمارستاني بيمارستان فاطميه
کمیته اسناد و مدارک پزشکی
 ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان
کمیته دارو و تجهیزات
کمیته مرگ و میر و عوارض بيمارستاني و آسيب شناسي و نسوج - مرگ مادر
کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی
کمیته سوانح، فوریتهای پزشکی و حوادث غیر مترقبه
کمیته مرگ و مير 1 تا 59
كميته احياء نوزاد  
كميته حفاظت فني و بهداشت محيط كار
كميته انتقال خون
كميته بهداشت محيط
كميته اخلاق پزشكي
كميته بهبود كيفيت
كميته بررسي مرگ نوزاد
به طور كلي هدف از برگزري كميته ها را ميتوان در موارد زيل جمع بندي نمود
کمیته های بیمارستانی به هدف تقویت عملکرد و رفع مشکلات و معضلات موجود در موضوعات خاص تشکیل می گردد. کمیته های اصلی بیمارستانی در مواردی فعالیت می نمایند که همکاری چند جانبه گروهها و بخشهای مختلف بیمارستانی برای فراهم آوردن زمینه های بهبود عملکرد لازم و ضروری است.
در مواردی که عملکرد یکی از واحدهای بیمارستانی با اشکال مواجه گردیده است یا به واسطه شرایط موجود، نیاز به تاکید و تقویت موضوع میباشد کمیته های ویژه جهت رفع نواقص موجود و بهبودی سیستم با استفاده از توان و همکاری دیگر بخشهای بیمارستانی تشکیل میگردد.

تاریخ بروز رسانی ( 27 بهمن 1392 ساعت 07:59 )
 
 

آمار

عضو: 5
مطلب: 277
سایت: 0
بازدیدکنندگان: 803021

عضویت در خبرنامه