منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

لینک Rss مطالب

مدارک پزشکی چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط واحد اطلاع رسانی   
10 بهمن 1388 ساعت 08:47


بهترين كلامي كه در تبيين اهميت مدارك پزشكي مي توان بيان نمود كه مصداق بارز

اصول و قوانين مستند سازي را نيز در برگرفته و سمبل رشته مدارك پزشكي باشد

كلام شريف صاحب دروازه علم حضرت علي عليه السلام است كه فرمودند:


                       "كل علم ليس في قرطاس ضاع" 

                 هر علمي كه روي كاغذ نوشته نشود ضايع مي گردد
بخش مدارك پزشكي بيمارستان فاطميه شامل 4 واحد مي باشد كه عبارتند از:

1. پذيرش و ترخيص

2. كدگذاري بيماريها

3. بايگاني

4. آمار بيمارستانيخدمات ارائه شده در بخش مدارك پزشكي شامل موارد ذيل مي باشد:


1- پذيرش بيماران سرپايي و بستري، تشكيل پرونده مربوطه، راهنمايي مراجعين براي

 طي مراحل قانوني بيمه ها ، پيگيري تهيه شناسنامه


2- انجام عمليات ترخيص بيماران سرپايي و بستري


3- تهيه ليستهاي بيمه ويزيت پزشكان عمومي اور‍ژانس و متخصصين درمانگاه جهت

 واحد درآمد


4- كدگذاري پرونده هاي باليني و تحت نظر اور‍ژانس بر اساس كتب ICD-10 در پرونده

به شكل دستي و ثبت در سيستم HIS بيمارستان برنامه ADS9


5- دسته بندي و نگهداري مدارك پزشكي بيماران از نظر نوع بيماري ، تشخيص و

اقدامات درماني انجام شده براي آنان در راستاي استفاده هاي درماني ، آموزشي

تحقيقاتي


6- پاسخگويي به مراجعين پرونده هاي پزشكي اعم از بيماران براي ادامه درمان و

 كميسيونهاي مختلف، مراجع قضايي نيروهاي انتظامي ، ادارات بيمه، صدور و تائيد

 گواهي ولادت و...


7- گزارش دهي و اعلام وضعيت بخش به رياست و مديريت بيمارستان جهت اخذ

 تصميمات صحيح و برنامه ريزي هاي مديريتي


8- تهيه و تنظيم آمار بيمارستاني و شاخص هاي آماري به صورت دستي و استفاده از

برنامه هاي آفيس جهت اعلام به رياست بيمارستان ، اداره آمار، معاونت آموزشي

 پ‍ژوهشي و نيز پاسخگويي به درخواستهاي آماري معاونتهاي دانشگاه و تهيه آمارهاي

خاص در
خواستي و...


9- اعلام وضعيت بخش از طريق نمودارهاي مختلف آماري و شاخص هاي عددي به

 مسئولين بخش هاي مختلف باليني و پاراكلينيكي

تاریخ بروز رسانی ( 17 اسفند 1394 ساعت 09:43 )
 
 

آمار

عضو: 5
مطلب: 277
سایت: 0
بازدیدکنندگان: 803040

عضویت در خبرنامه