منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

حاضرین در سایت : 2 نفر مهمان

آمار

عضو: 37
مطلب: 857
سایت: 3
بازدیدکنندگان: 3974325

لینک Rss مطالب

 
سايت دانشگاه هاي علوم پزشکي چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط وحيداصغري   
27 دی 1390 ساعت 09:48

رديف
نام دانشگاه
سايت
1
دانشگاه علوم پزشکي اراک
2
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
3
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
4
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
5
دانشگاه علوم پزشکي اهواز
6
دانشگاه علوم پزشکي ايلام
7
دانشگاه علوم پزشکي بابل
8
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
9
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
10
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
11
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
12
دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه
13
دانشگاه علوم پزشکي تهران
14
دانشگاه علوم پزشکي جهرم
15
دانشکده علوم پزشکي جيرفت
16
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
17
دانشکده علوم پزشکي دزفول
18
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
19
دانشگاه علوم پزشکي زابل
20
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
21
دانشگاه علوم پزشکي زنجان
22
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
23
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
24
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
25
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
26
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
27
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
28
دانشگاه علوم پزشکي علوم توانبخشي و بهزيستي
29
دانشگاه علوم پزشکي فسا
30
دانشگاه علوم پزشکي قزوين
31
دانشگاه علوم پزشکي قم
32
دانشگاه علوم پزشکي کاشان
33
دانشگاه علوم پزشکي کردستان
34
دانشگاه علوم پزشکي کرج
35
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
36
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
37
دانشگاه علوم پزشکي گناباد
38
دانشگاه علوم پزشکي گيلان
39
دانشگاه علوم پزشکي گلستان
40
دانشگاه علوم پزشکي لرستان
41
دانشگاه علوم پزشکي مازندران
42
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
43
دانشکده علوم پزشکي نيشابور
44
دانشگاه علوم پزشکي همدان
45
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
46
دانشگاه علوم پزشکي يزد
47
دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

 

تاریخ بروز رسانی ( 12 آذر 1391 ساعت 11:59 )