منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

حاضرین در سایت : 2 نفر مهمان

آمار

عضو: 37
مطلب: 857
سایت: 3
بازدیدکنندگان: 3974328

لینک Rss مطالب

 
تقدير تيم ارزيابان اعتباربخشي وزارت بهداشت از مستند سازي و اجراي استاندارهاي اعتبار بخشي دانشگاه چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط وحيداصغري   
14 دی 1395 ساعت 12:11

به گزارش روابط عمومي دانشگاه

تيم ارزيابان اعتباربخشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مستند سازي و اجراي  استاندارهاي اعتبار بخشي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود را عالي توصيف كردند.

دكتر سيدعباس موسوي رئیس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با اشاره به دستاوردهاي حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و شمردن موقعيت‌هاي دانشگاه در حوزه‌هاي مختلف در چند سال اخير به كسب رتبه اول درحوزه مامائي و بهداشت و اجراي هتلينگ در كشور اشاره كرد بيان داشت دراين دانشگاه استاندارسازي فضاها و امكانات در همه حوزه‌ها بخصوص در حوزه آموزش عالي را در رأس برنامه‌هاي خود قرار داده و اقدامات بسيار موثري در سالهاي اخير شده است.

دكتر موسوي ضمن بر شمردن فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه مطالعات كوهورت از  جمله چشم پزشكي را كه با همكاري وزير محترم بهداشت جناب آقاي دكتر هاشمي در حال انجام است را از مهمترين اين اقدامات برشمردند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي با تشكر  از حضور اعضاي تيم ارزياباناز تيم مذكور  خواستند در دور اول اعتبار بخشي موسسه‌اي ضمن توجه به قابليت‌ها و توانمندي‌هاي دانشگاه‌ها و انعكاس آنها در سطح‌ ملي نقاط قابل بهبود را نيز شناسائي و جهت اصلاح به دانشگاه ارائه نمايند.

در ادامه دكتر عليرضا خواجه ميرزايي مسئول بسته اعتبار بخشي موسسه‌اي و بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه دو هدف اعتبار بخشي موسسه‌اي را كسب اطمينان از كيفيت و تقويت فرايند پيوسته اصلاح برنامه‌هاي دانشگاه عنوان كرد.

دكتر عليرضا خواجه ميرزايي سپس افزود :در هر برنامه بهبود كيفيت اگرحمايت مديران ارشد همراه نباشد منجر به نتايج مطلوب نخواهد شد با اشاره به همدلي و كارتيمي موجود در دانشگاه افزود : بعد از ابلاغ استانداردهاي اعتبار بخشي شور و شعفي در مسئولين دانشگاه ايجاد شد و با حمايت رياست محترم دانشگاه و تعهد همه‌ي اعضاي هيأت رئيسه محترم و خصوصاً معاونين آموزشي، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي و توسعه منابع مراحل اجرائي كار شروع شد.

ايشان در ادامه افزود:تشكيل كميته اعتبار بخشي دانشگاه و صدور ابلاغ اعضا توسط رياست محترم و تشكيل جلسات منظم و بررسي استانداردها در اين جلسات و همچنين تشكيل تيم مديريت اجرائي براي اجرا و خودارزيابي استانداردهاي اعتبار بخشي موسسه‌اي با حضور خبره‌ترين و بهترين كارشناسان معاونت‌هاي مختلف و پيگيري مستمر و كار شبانه‌روزي در چند ماه گذشته و گذاشتن چندين جلسه آموزشي براي كاركنان و اعضاي هيأت علمي و اختصاص بودجه‌هاي مورد نياز براي تكميل استانداردها از جمله موارد بود در فرآيند انجام كار صورت پذيرفته است

مسئول بسته اعتبار بخشي دانشگاه با تشكر ويژه از رياست محترم دانشگاه و معاونين و اعضاي هيأت رئيسه خصوصاً آقايان : دكتر واحدي - دكتر كلاليان - دكتر اماميان - دكتر اسدي و همچنين آقاي محمديون از تمامي اعضاي تيم اجرائي و همه كارشناسان ستادهاي دانشگاه قدرداني نموده و افزود: فعاليت امروز ما مانندمثال قلعه كوه يخي است كه حمايت و پشتيباني تعداد زيادي از همكاران را كه خالصانه در مستندسازي و خود ارزيابي همكاري داشته  ديده نمي‌شوند را نمايش مي دهد.

 شايان ذكر است  اعضاي تيم ارزيابي از مستندات تهيه و ارسال شده به وزارت كه داراي نظم و ارائه بسيار مناسبي بودند و فايل‌هاي الكترونيك تهيه شده قدرداني و تشكر و آنرا بسيار عالي توصيف نمودند.

به منظور بررسي و جمع‌بندي و مشاهده نحوه تحقق استانداردها در حيطه‌هاي مختلف اعضاي تيم ارزيابي در به همراه  رياست محترم دانشگاه و معاونين و كارشناسان به سايتي كه براي نمايش مستندات آماده شده بود مراجعه و در ابتدا با بررسي مستندات و مصاحبه با كارشناسان توضيحات لازم را دريافت و سپس با مراجعه به واحدهاي مختلف و بخش‌ها و دانشكده‌هاو بيمارستانها ضمن بازديد از نحوه اجراي استانداردها با كاركنان، مراجعين و دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مصاحبه و فرايند ارزيابي را تكميل نمودند.

در پايان اين بازديد كه در روز دوشنبه 10 دي ماه 95 مدت 10 ساعت به طول انجاميد ارزيابان در جلسه‌اي با حضور اعضاي هيأت رئيسه بازخوردي از فرايند ارزيابي و نتايج آن ارائه نمودند كه در گزارش جداگانه‌اي به آن پرداخته مي‌شود.

 

 

تاریخ بروز رسانی ( 14 دی 1395 ساعت 12:32 )
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement