اطلاعيه دانشجويان ورودي بهمن95 متقاضي خوابگاه
نگارش یافته توسط وحيداصغري   
20 دی 1395 ساعت 09:38

به گزارش روابط عمومي دانشگاه

بنا به اعلام معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به اطلاع مي رساند: دانشجويان ورودي بهمن سال تحصيلي 95جهت اسكان در خوابگاه نسبت به تحويل مدارك ودريافت مجوز سكونت درخوابگاه 5/11/95و6/11/95 به امور دانشجويي دانشگاه مراجعه نماييد .

  شايان ذكر است: دانشجويان ظرفيت مازاد فاقد خوابگاه مي باشند.