شروع سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

تاریخ برگزاری:۲۵ شهریور ۱۳۹۶ تقویم

جهت مشاهده تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اینجا کلیک نمایید