صفحه نخست

منوی اصلی

حاضرین در سایت

لینک Rss مطالب

مشاهده تقویم دانشگاهی چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط mitra hoseini   
19 شهریور 1392 ساعت 07:35

 

 

 

قابل توجه کليه دانشجويان محترم شاغل به تحصيل

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 1393-1392

 

 

 

نوع انتخاب واحد

تاریخ شروع

انتخاب واحد

تاریخ پایان

انتخاب واحد

تفکیک دانشکده

انتخاب واحد تحت وب

1392/6/9

1392/6/15

کلیه دانشکده ها

انتخاب واحد حضوری

1392/6/10

1392/6/10

دانشکده بهداشت

1392/6/12

1392/6/12

دانشکده پرستاری و مامایی

1392/6/13

1392/6/13

دانشکده پزشکی

 

انتخاب واحد تا پایان روز دوشنبه 92/6/18 تمدید شد.

 

تاريخ شروع كلاسها

تاريخ پايان

كلاسها

تاريخ حذف و اضافه

تاريخ شروع

حذف اضطراري

تاريخ پايان حذف اضطراري

تاريخ شروع امتحانات

تاريخ پايان

امتحانات

1392/6/23

1392/10/18

1392/7/6
 دانشکده بهداشت

7و8/ 7/1392   
دانشکده پرستاری و مامایی

1392/7/9
دانشکده پزشكي

روز بعد از حذف اضافه

16/ 9 /1392

1392/10/21

1392/11/6

 

 

 

 

نكات قابل توجه:

* انتخاب واحد دانشجویان تحت وبانجام مي گردد لازم به ذكر است از اين نيمسال پیش انتخاب واحدی در فایل دانشجویان قرار داده نمی شود.

لذا بمنظور انجام انتخاب واحدبا داشتن دقت کافی، می بایست لیست دروس ارائه شده  در گروه خود را با شماره درس و گروه مربوطه از صفحه

وب سایت دانشکده مورد نظر، "آیتم تابلو اعلانات" مشاهده  و آنرا در فایل سما خود اضافه و انتخاب واحد نمایند.


* انتخاب واحدهای آندسته از دانشجوياني که داراي مشکلات آموزشي مي باشند ویا خواستار اخذ دروس با سایر رشته ها  می باشند، مي بايست

فقط بصورت حضوري انجام پذیرد.


*
انتخاب واحد دانشجویان ترم یک در همان روز ثبت نام و بصورت حضوری صورت می گیرد.


* انتخاب واحد فقط در همان روزهاي تعيين شده انجام مي شود
. شايان ذكر است جهت انجام انتخاب واحد فقط از مرورگرInternet Explorer

استفاده نماييد.


* زمان انتخاب واحد قابل تمديد نمي باشد
.


 
*برروز مشكلات آموزشي ناشي از عدم ثبت انتخاب واحد بعهده دانشجو مي باشد
.


* دانشجویانی که درس یا دروسی را
به سایر دانشگاهها میهمان می گردند می بایست آنرا در انتخاب واحد این دانشگاه، اخذ


نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد ایشان لغو می گردد.


* ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان
"ميهمان از ساير دانشگاهها"به اين دانشگاه بصورت حضوري مي باشد.


* حذف و اضافه و حذف اضطراری دانشجويان ،
فقط بصورت حضوريانجام مي پذيرد.

 

 

*

قابل توجه دانشجويان محترم در دانشكده پرستاري و مامايي:


شروع كلاسهاي درسي براي كليه دانشجويان از تاريخ 92/6/23 و دانشجويان


جديدالورود از شنبه 92/6/30 خواهدبود.

 

تاریخ بروز رسانی ( 19 شهریور 1392 ساعت 07:35 )