اخبار و اطلاعیه ها - آرشیو

نشست معاون فرهنگی و دانشجویی و مدیر امور دانشجویی با سرپرستان خوابگاه های دختران

اولین نشست صمیمی سال ۱۳۹۸ معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیر اموردانشجویی با مسئولان خوابگاه های دخترانه شقایق و نرگس به منظور ارتقای شرایط کاری و رفاهی کارکنان امورخوابگاه ها و بهبود شرایط رفاهی دانشجویان روز دوشنبه ۲۶ فرودین ماه در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزارشد .

ادامه مطلب