- برنامه کارآموزی و کلاس های عملی دانشجویان رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تعداد بازدید:۲۷۰
آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۰