اولویت های پژوهشی کووید-۱۹ کشور

 

نسخه نهایی اولویت های پژوهشی در خصوص کووید-19 کشور بارگزاری شده است. از تمامی پزوهشگران محترم خواهشمند است این اولیت ها را درنظر داشته باشند.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اولویت های پژوهشی در خصوص کووید-19 کشور اولویت های پژوهشی کوید اولویت های پژوهشی کرونا اولویت های پژوهشی کوید ایران